Caféen med veggene

Første portrettet kom opp på veggen i 1924, og siste portrettopphengingsermoni var 19. oktober 2016. Stamgjester og kulturpersonligheter blir foreviget av en tegner og blir dermed en viktig del av en tradisjon som har blitt holdt i hevd gjennom et århundre. Blir spennende å se hvem som blir det neste tilskuddet i en samling av 83 portretter. 

Grunnleggeren av Hotel Continental og Theatercaféen, Caroline Boman Hansen, forsto at dersom man skal skape et stamsted, må man la prominente gjester prege det i sin ettertid. Blant disse prominente gjestene er forfatteren André Bjerke. Han har fått hedersplassen på veggen ved inngangspartiet i caféen. De to nye portrettene tildeles de gjeve plassene på hver side av portrettet til Bjerke. Bjerkes portrett ble hengt opp i 1982, elleve år etter at han skrev diktet «Caféen med veggene» som en hyllest til sitt stamsted. Mot slutten av diktet lyder det: 

Mange munner

Og øyne smiler ned til oss på veggen

Fra gudehender, gude-henriklunder

Ordkonstruksjonen i siste setning, er en honnør til tegneren Henrik Lund, som har signert 27 av Theatercaféens 81 portretter, fra første opphenging i 1924 og frem til sin død i 1935. Tegnerne har en viktig rolle som fortolkere av sine modeller, både som personer, og som produkt av sin samtid. Lund var selv stamgjest ved Theatercaféen, og hadde fordelen av å kunne observere sine modeller i heftige diskusjoner og under fuktige kvelder. Siden har forskjellige tegnere av samtiden preget veggene med sin særegenhet. I år er det Esther Maria Bjørneboe og Steffen Kverneland som har fått prøve seg for første gang. Særegenhet er ikke minst gjeldende for de sterke personlighetene som pryder veggene. Årets portretterte personer har markert seg med oppsiktsvekkende talent og evnen til å utfordre etablerte normer, som henholdsvis forfatter og innen teater og skuespill.

Så gjenstår det å se hvem som skal dele Toralv Maurstads visshet om at de selv i ensomme stunder, for all fremtid er omringet av feststemte mennesker i caféen, slik han beskrev det i talen han holdt ved opphengingen av sitt eget portrett i 1984:

«Samtidig er det underlig å vite at man hver eneste dag fra nu av befinner seg i godt lag blant spisende og snakkende og leende og skålende mennesker – godt å vite i ensomme stunder.»

              1. André Bjerke tegnet av Gösta Hammarlund i 1982.
2. Olaf Bull tegnet av Henrik Lund i 1924.  
3. Toralv Maurstad tegnet av Gösta Hammarlund i 1984.

Fakta om portrettene på Theatercaféen:

 • Første opphenging skjedde i 1924, da Hotel Continental og Theatercaféens grunnlegger, Caroline Boman Hansen,
  kjøpte et par portretter som Henrik Lund hadde tegnet av stamgjestene. Om seremonien forteller Henrik Lunds sønn,
  Knut Henrik Lund: «Sammen med fru Caroline Boman Hansen hang vi opp min fars bilder. Efterpå ble det servert
  champagne og noe godt å spise.»

   
 • Av de 83 menneskene som har fått portrettet sitt hengt opp på Theatercaféens vegger, er det syv gjenlevende;
  Morten Krogvold, Toralv Maurstad, Trygve Hegnar, Arve Tellefsen, Jens Johannessen, Bjarte Hjelmeland og Ari Behn.
   
 • Det er et vidt spenn i de portretterte personenes virke og bakgrunn. En stor andel er skuespillere og teaterfolk.
  Deretter følger en gruppe forfattere, kritikere og litteratur- og kunsthistorikere. Også billedkunstnere, musikere
  og komponister er godt representert. Vi finner også flere journalister, pressefolk og rikskringkastingsmedarbeidere
  på veggene. Blant Hotel Continental og Theatercaféens egne folk, finner vi hovmester Axel Berg og tidligere eier
  og direktør Ellen Brochmann.
   
 • Kriteriene for å bli valgt er at personen må være en stamgjest ved Theatercaféen eller Hotel Continental,
  og være en kulturpersonlighet i samtiden.
   
 • Det er 15 tegnere som har bidratt til samlingen. De største bidragsyterne er Henrik Lund, Gösta Hammarlund,
  Pedro og Ulf Aas. Også Per Palle Storm, Nils Aas og Finn Graff har tegnet flere portretter. Odd Nerdrum,
  Anne Raknes, Yokon Gjelseth, Audun Hetland, Per Elvestuen, Jan Thomas Njerve, Kristoffer Sinding-Larsen
  og Knud Hermod Knudsen har tegnet ett hver. 

Theatercafeen Leading Hotels