Caféen med veggene

De første portrettene kom opp på veggen i 1924 og i dag er det en samling av 86 portretter. Stamgjester og kulturpersonligheter har blitt tegnet og fått sin plass på veggene i Theatercaféen. De er dermed blitt en viktig del av en tradisjon gjennom snart 100 år.

Grunnleggeren av Hotel Continental og Theatercaféen, Caroline Boman Hansen, forsto at dersom man skal skape et stamsted, må man la prominente gjester prege det i sin ettertid. En av disse gjestene er forfatteren André Bjerke. Han har fått hedersplassen på veggen ved inngangspartiet i caféen. De tre nye portrettene skal henges opp rett over portrettet til Bjerke. Hans portrett ble hengt opp i 1982, elleve år etter at han skrev diktet «Caféen med veggene» som en hyllest til sitt stamsted. Mot slutten av diktet lyder det: 

Mange munner

Og øyne smiler ned til oss på veggen

Fra gudehender, gude-henriklunder

Ordkonstruksjonen i siste setning, er en honnør til tegneren Henrik Lund, som har signert 27 av Theatercaféens 86 portretter, fra første opphenging i 1924 og frem til sin død i 1935. Han var selv stamgjest på Theatercaféen, og hadde fordelen av å kunne observere sine modeller i heftige diskusjoner og under fuktige kvelder. Siden har forskjellige tegnere av samtiden preget veggene med sin særegenhet. I 2018 var det Esra Caroline Røise og Arild Midthun som fikk gleden av å tegne for første gang.

Særegenhet er ikke minst gjeldende for de sterke personlighetene som pryder veggene - og det er intet unntak for de tre siste portretterte personene som kom opp på veggen i oktober i 2018. Liv Ullmann, Pia Tjelta og Kåre Conradi har samme bakgrunn som skuespillere både på scenen og skjermen, men de er helt enestående på hver sin måte. Alle tre har satt sine unike fotavtrykk i norsk kulturliv samt den på internasjonale scene og er nå foreviget med sitt portrett ved inngangen til Theatercaféen.

Så gjenstår det å se hvem som i fremtiden skal dele Toralv Maurstads visshet om at de selv i ensomme stunder, for all fremtid er omringet av feststemte mennesker i caféen, slik han beskrev det i talen han holdt ved opphengingen av sitt eget portrett i 1984:

«Samtidig er det underlig å vite at man hver eneste dag fra nu av befinner seg i godt lag
blant spisende og snakkende og leende og skålende mennesker – godt å vite i ensomme stunder.»

           
1. André Bjerke tegnet av Gösta Hammarlund i 1982.
2. Edvard Munch tegnet av Henrik Lund i 1924.  
3. Toralv Maurstad tegnet av Gösta Hammarlund i 1984.

Fakta om portrettene på Theatercaféen:

  • Første opphenging skjedde i 1924, da Hotel Continental og Theatercaféens grunnlegger, Caroline Boman Hansen, kjøpte et par portretter som Henrik Lund hadde tegnet av stamgjestene. Om seremonien forteller Henrik Lunds sønn, Knut Henrik Lund: «Sammen med fru Caroline Boman Hansen hang vi opp min fars bilder. Efterpå ble det servert champagne og noe godt å spise.»

  • Av de 86 menneskene som har fått portrettet sitt hengt opp på Theatercaféens vegger, er det åtte gjenlevende; Trygve Hegnar, Arve Tellefsen, Jens Johannessen, Morten Krogvold, Bjarte Hjelmeland, Liv Ullmann, Kåre Conradi og Pia Tjelta.

  • Det er et vidt spenn i de portretterte personenes virke og bakgrunn. En stor andel er skuespillere og teaterfolk. Deretter følger en gruppe forfattere, kritikere og litteratur- og kunsthistorikere. Også billedkunstnere, musikere og komponister er godt representert. Vi finner også flere journalister, pressefolk og rikskringkastingsmedarbeidere på veggene. Blant Hotel Continental og Theatercaféens egne folk, finner vi hovmester Axel Berg og tidligere eier og direktør Ellen Brochmann.

  • Kriteriene for å bli valgt er at personen må være en stamgjest ved Theatercaféen eller Hotel Continental, og være en kulturpersonlighet i samtiden.

  • Det er 19 tegnere som har bidratt til samlingen så langt. De største bidragsyterne er Henrik Lund, Gösta Hammarlund, Pedro og Ulf Aas. Også Per Palle Storm, Nils Aas, Finn Graff og Esra Caroline Røise har tegnet flere portretter. Odd Nerdrum, Anne Raknes, Yokon Gjelseth, Audun Hetland, Per Elvestuen, Jan Thomas Njerve, Kristoffer Sinding-Larsen, Knud Hermod Knudsen, Steffen Kverneland, Esther Maria Bjørneboe og Arild Midthun har tegnet ett hver.

Theatercafeen Leading Hotels